Uposlenici

Pozorište lutaka u Mostaru je u svom radu od 1952. – 2018. godine promijenilo 13 direktora i 126 uposlenika. Kolektiv se danas sastoji od deset uposlenika predvođenih direktorom Kmetaš Edinom koji je na toj poziciji od 2017. godine. U planu je proširivanje kolektiva u skladu sa potrebama i obimom posla.

Glumački ansambl

[mvc_team_profile member_visibility=”smart” url=”https://www.plm.ba/nedzad-maksumic/” image_id=”2304″ memb_name=”Nedžad Maksumić” memb_prof=”glumac i režiser” social_url2=”facebook.com” social_url3=”twitter.com”]
[mvc_team_profile member_visibility=”smart” url=”https://www.plm.ba/diana-ondelj-maksumic/” image_id=”2306″ memb_name=”Diana Ondelj Maksumić” memb_prof=”glumica” social_url2=”facebook.com” social_url3=”twitter.com”]
[mvc_team_profile member_visibility=”smart” url=”https://www.plm.ba/sergio-rados/” image_id=”2305″ memb_name=”Sergio Radoš” memb_prof=”glumac” social_url2=”facebook.com” social_url3=”twitter.com”]
[mvc_team_profile member_visibility=”smart” url=”https://www.plm.ba/nermina-denjo/” image_id=”2307″ memb_name=”Nermina Denjo” memb_prof=”glumica” social_url2=”facebook.com” social_url3=”twitter.com”]
[mvc_team_profile member_visibility=”smart” url=”https://www.plm.ba/igor-vidackovic/” image_id=”2303″ memb_name=”IGOR VIDAČKOVIĆ” memb_prof=”glumac” social_url2=”facebook.com” social_url3=”twitter.com”]
[mvc_team_profile member_visibility=”smart” image_id=”2322″]
[mvc_team_profile member_visibility=”smart” image_id=”2322″]

Uprava i tehničko osoblje

UPRAVA

DIREKTOR / Edin Kmetaš

TEHNIČKO OSOBLJE

INSPICIJENT / Amer Ćatić (majstor tona i rasvjete)
MAJSTOR SCENE / Mirsad Bijedić
MAJSTOR SCENE / Đenan Behmen
BLAGAJNA / Meliha Kuštrić
DOMAR / Kasim Prguda