fbpx

Uposlenici

Pozorište lutaka u Mostaru je u svom radu od 1952. – 2018. godine promijenilo 13 direktora i 126 uposlenika. Kolektiv se danas sastoji od deset uposlenika predvođenih direktorom Kmetaš Edinom koji je na toj poziciji od 2017. godine. U planu je proširivanje kolektiva u skladu sa potrebama i obimom posla.

Glumački ansambl

Nedžad Maksumić glumac, režiser
Diana Ondelj Maksumić Glumica
Sergio Radoš glumac
Nermina Denjo glumica
Igor Vidačković glumac
Nina Popović GLUMICA

Uprava i tehničko osoblje

UPRAVA

DIREKTOR / Edin Kmetaš

TEHNIČKO OSOBLJE

MAJSTOR TEHNIKE / Amer Ćatić (majstor tona i rasvjete)
MAJSTOR SCENE / Đenan Behmen
BLAGAJNA / Meliha Kuštrić
DOMAR / Sejo Redžić