fbpx

Pravilnik

ORGANIZATOR FESTIVALA
Organizator Festivala lutkarske umjetnosti je Pozorište lutaka u Mostaru.

DIREKTOR FESTIVALA
Funkciju direktora Festivala obavlja direktor Pozorišta lutaka u Mostaru. Direktor Festivala donosi konačne odluke o svim pitanjima vezanim za Festival, osim odluka o nagradama Festivala.

UMJETNIČKO RUKOVODSTVO FESTIVALA
Umjetničko rukovodstvo Festivala čine Umjetnički savjet Festivala lutkarske umjetnosti koji čine Umjetnički direktor Pozorišta lutaka u Mostaru, dva člana Umjetničkog ansambla Pozorišta lutaka u Mostaru i još dva pridružena, vanjska člana Savjeta.

TEHNIČKO RUKOVODSTVO FESTIVALA
Kompletno tehničko rukovođenje Festivala preuzima Pozorište lutaka u Mostaru. Po potrebi Pozorište lutaka angažuje i vanjske saradnike. Pozorište lutaka u Mostaru radi i na medijskoj zastupljenosti Festivala, te na vizuelnom identitetu, poslovima marketinga, traženju sponzora i donatora Festivala, kao i na pronalaženju medijskih pokrovitelja Festivala.

VRIJEME ODRŽAVANJA FESTIVALA
Festival lutkarske umjetnosti je tradicionalan i održava se svake godine u drugoj polovini septembra/rujna.

SELEKTOR FESTIVALA
Funkciju selektora Festivala obavlja Umjetnički direktor Pozorišta lutaka u Mostaru. Njegov izbor lutkarskih predstava koje učestvuju na Festivalu odobravaju ostali članovi Umjetničkog savjeta. Njihovu zajedničku pismenu Odluku konačno odobrava direktor Pozorišta lutaka u Mostaru i objavljuje konačan Program Festivala lutkarske umjetnosti.

SELEKCIJA
Osnovni kriterij za izbor lutkarskih predstava u zvanični program Festivala lutkarske umjetnosti je njihov umjetnički kvalitet. O kvalitetu predstava odlučuju selektor Festivala i Umjetnički savjet. Predstave Pozorišta lutaka u Mostaru ne mogu učestvovati u Zvaničnoj (takmičarskoj) selekciji Festivala.
Rezultati selekcije biće objavljeni na web stranici Pozorišta lutaka u Mostaru, najkasnije mjesec dana prije početka Festivala. Pojedinačna obavještenja šalju se samo onim učesnicima čija predstava bude izabrana za izvođenje u okviru Zvaničnog (takmičarskog) programa Festivala lutkarske umjetnosti.

PRATEĆI PROGRAM
U okviru Festivala lutkarske umjetnosti, osim Zvaničnog (takmičarskog) programa, organizuje se i Prateći program u kojem se mogu naći predstave za djecu i odrasle, predstave uličnog teatra, varijetetski programi, tematske izložbe, koncerti, predstavljanja knjiga, lutkarske radionice, radionice glume i slični sadržaji. O sadržaju i obimu Pratećeg programa odlučuje direktor Festivala u saradnji sa Umjetničkim savjetom Festivala.

MJESTO FESTIVALA
Predstave u Zvaničnom programu igraju se, uglavnom, u scenskim prostorima Pozorišta lutaka u Mostaru (Braće Ćišića 15), na Velikoj sceni i Maloj sceni „Karel Čapek“. Prema potrebama pojedinih predstava koje gostuju na Festivalu i odlukama rukovodilaca Festivala njihovo izvođenje može biti i u drugim mostarskim profesionalnim teatarskim prostorima. O tome, u dogovoru sa gostujućim lutkarskim umjetnicima i profesionalnim teatarskim kućama Mostara, odlučuje direktor Festivala.

SIMBOL FESTIVALA
Simbol Festivala je umjetnički stilizovani prikaz svica, letećeg insekta koji svijetli u mraku (eng. firefly). Dizajniranje i izrada zaštitnog znaka Festivala biće, uz naknadu, ponuđeni istaknutim bosanskohercegovačkim likovnim umjetnicima i dizajnerima. O prihvaćanju konačnog rješenja (ili više njih) zaštitnog znaka i njegovoj izradi odlučuje direktor Festivala u saradnji sa Umjetničkim savjetom Festivala. Izrađena skulptura svica dodjeljuje se, uz diplomu, kao nagrada Grand Prix, najboljoj predstavi Festivala.

USLOVI I NAČIN PRIJAVLJIVANJA
Festival je međunarodnog karaktera i otvoren je za sva profesionalna i vaniinstitucionalna pozorišta/kazališta i trupe koje njeguju lutkarsku umjetnost. Svi koji apliciraju za zvaničnu konkurenciju dužni su da, pored popunjenog formulara za prijavu poslanog elektronskim putem ili poštom, prilože:

  1. Video snimak predstave
  2. 5 fotografija predstave (13×18 cm, 300 dpi, / 2000 px)
  3. Logo pozorišta/trupe

Bez ovih elemenata prijava se neće smatrati potpunom i valjanom. Oni su potrebni radi selekcije i izrade kataloga Festivala. Priloženi materijali se ne vraćaju.

NAGRADE FESTIVALA
Festival lutkarske umjetnosti Mostar dodjeljuje sljedeće nagrade:
1. Grand Prix „Zlatni svitac“ za najbolju predstavu
2. Nagradu za najbolju režiju
3. Nagrada za najbolju dramaturgiju
4. Nagradu za najbolju scenografiju
5. Nagradu za najbolje lutke
6. Nagradu za najbolju originalnu muziku
7. Nagrade za najbolje glumce (5 ravnopravne nagrade)

Stručni žiri po potrebi može dodijeliti Specijalnu nagradu učesnicima na Festivalu.
Nagrade nisu novčane. O nagradama odlučuje tročlani ili peteročlani žiri koji se bira među afirmisanim teatarskim umjetnicima i teatrolozima. Odluku o članovima žirija donosi direktor Festivala u saradnji sa Umjetničkim savjetom.

OBAVEZE ORGANIZATORA
Organizator je dužan obezbijediti odgovarajuće scenske i tehničke uslove za izvođenje predstava. Organizator Festivala snosi i troškove lokalnog transporta, obezbjeđuje prikladan smještaj i ishranu učesnika Festivala. U dogovoru sa gostima Festivala pojedinačno se utvrđuju eventualne ostale obaveze organizatora.

KONTAKT
Pozorište lutaka u Mostaru
Braće Ćišića 15, 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
T: (+387) 36 552 625
M: (+387) 61 741 545
E: info@plm.ba
www.plm.ba