fbpx

Pravilnik

ORGANIZATOR FESTIVALA
Organizator Festivala lutkarske umjetnosti je Pozorište lutaka u Mostaru.

DIREKTOR FESTIVALA
Funkciju direktora Festivala obavlja direktor Pozorišta lutaka u Mostaru. Direktor Festivala donosi konačne odluke o svim pitanjima vezanim za Festival, osim odluka o nagradama Festivala.

UMJETNIČKO RUKOVODSTVO FESTIVALA
Umjetničko rukovodstvo Festivala čine Umjetnički savjet Festivala lutkarske umjetnosti koji čine Umjetnički direktor Pozorišta lutaka u Mostaru, dva člana Umjetničkog ansambla Pozorišta lutaka u Mostaru i još dva pridružena, vanjska člana Savjeta.

TEHNIČKO RUKOVODSTVO FESTIVALA
Kompletno tehničko rukovođenje Festivala preuzima Pozorište lutaka u Mostaru. Po potrebi Pozorište lutaka angažuje i vanjske saradnike. Pozorište lutaka u Mostaru radi i na medijskoj zastupljenosti Festivala, te na vizuelnom identitetu, poslovima marketinga, traženju sponzora i donatora Festivala, kao i na pronalaženju medijskih pokrovitelja Festivala.

VRIJEME ODRŽAVANJA FESTIVALA
Festival lutkarske umjetnosti je tradicionalan i održava se svake godine u drugoj polovini septembra/rujna.

SELEKTOR FESTIVALA
Funkciju selektora Festivala obavlja Umjetnički direktor Pozorišta lutaka u Mostaru. Njegov izbor lutkarskih predstava koje učestvuju na Festivalu odobravaju ostali članovi Umjetničkog savjeta. Njihovu zajedničku pismenu Odluku konačno odobrava direktor Pozorišta lutaka u Mostaru i objavljuje konačan Program Festivala lutkarske umjetnosti.

SELEKCIJA
Osnovni kriterij za izbor lutkarskih predstava u zvanični program Festivala lutkarske umjetnosti je njihov umjetnički kvalitet. O kvalitetu predstava odlučuju selektor Festivala i Umjetnički savjet. Predstave Pozorišta lutaka u Mostaru ne mogu učestvovati u Zvaničnoj (takmičarskoj) selekciji Festivala.
Rezultati selekcije biće objavljeni na web stranici Pozorišta lutaka u Mostaru, najkasnije mjesec dana prije početka Festivala. Pojedinačna obavještenja šalju se samo onim učesnicima čija predstava bude izabrana za izvođenje u okviru Zvaničnog (takmičarskog) programa Festivala lutkarske umjetnosti.

PRATEĆI PROGRAM
U okviru Festivala lutkarske umjetnosti, osim Zvaničnog (takmičarskog) programa, organizuje se i Prateći program u kojem se mogu naći predstave za djecu i odrasle, predstave uličnog teatra, varijetetski programi, tematske izložbe, koncerti, predstavljanja knjiga, lutkarske radionice, radionice glume i slični sadržaji. O sadržaju i obimu Pratećeg programa odlučuje direktor Festivala u saradnji sa Umjetničkim savjetom Festivala.

MJESTO FESTIVALA
Predstave u Zvaničnom programu igraju se, uglavnom, u scenskim prostorima Pozorišta lutaka u Mostaru (Braće Ćišića 15), na Velikoj sceni i Maloj sceni „Karel Čapek“. Prema potrebama pojedinih predstava koje gostuju na Festivalu i odlukama rukovodilaca Festivala njihovo izvođenje može biti i u drugim mostarskim profesionalnim teatarskim prostorima. O tome, u dogovoru sa gostujućim lutkarskim umjetnicima i profesionalnim teatarskim kućama Mostara, odlučuje direktor Festivala.

SIMBOL FESTIVALA
Simbol Festivala je umjetnički stilizovani prikaz svica, letećeg insekta koji svijetli u mraku (eng. firefly). Dizajniranje i izrada zaštitnog znaka Festivala biće, uz naknadu, ponuđeni istaknutim bosanskohercegovačkim likovnim umjetnicima i dizajnerima. O prihvaćanju konačnog rješenja (ili više njih) zaštitnog znaka i njegovoj izradi odlučuje direktor Festivala u saradnji sa Umjetničkim savjetom Festivala. Izrađena skulptura svica dodjeljuje se, uz diplomu, kao nagrada Grand Prix, najboljoj predstavi Festivala.

USLOVI I NAČIN PRIJAVLJIVANJA
Festival je međunarodnog karaktera i otvoren je za sva profesionalna i vaniinstitucionalna pozorišta/kazališta i trupe koje njeguju lutkarsku umjetnost. Svi koji apliciraju za zvaničnu konkurenciju dužni su da, pored popunjenog formulara za prijavu poslanog elektronskim putem ili poštom, prilože:

  1. Video snimak predstave
  2. 5 fotografija predstave (13×18 cm, 300 dpi, / 2000 px)
  3. Logo pozorišta/trupe

Bez ovih elemenata prijava se neće smatrati potpunom i valjanom. Oni su potrebni radi selekcije i izrade kataloga Festivala. Priloženi materijali se ne vraćaju.

NAGRADE FESTIVALA
Festival lutkarske umjetnosti Mostar dodjeljuje sljedeće nagrade:
1. Grand Prix „Zlatni svitac“ za najbolju predstavu
2. Nagradu za najbolju režiju
3. Nagradu za najbolju scenografiju i lutke
4. Nagradu za najbolju originalnu muziku
5. Nagrade za najbolje glumce (4 ravnopravne nagrade)

Nagrade nisu novčane. O nagradama odlučuje tročlani ili peteročlani žiri koji se bira među afirmisanim teatarskim umjetnicima i teatrolozima. Odluku o članovima žirija donosi direktor Festivala u saradnji sa Umjetničkim savjetom.

OBAVEZE ORGANIZATORA
Organizator je dužan obezbijediti odgovarajuće scenske i tehničke uslove za izvođenje predstava. Organizator Festivala snosi i troškove lokalnog transporta, obezbjeđuje prikladan smještaj i ishranu učesnika Festivala. U dogovoru sa gostima Festivala pojedinačno se utvrđuju eventualne ostale obaveze organizatora.

KONTAKT
Pozorište lutaka u Mostaru
Braće Ćišića 15, 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
T: (+387) 36 552 625
M: (+387) 61 741 545
E: info@plm.ba
www.plm.ba