fbpx

Javni konkurs za prijem Glumca – pripravnika

Na osnovu člana 10. Pravilnika o radu Pozorišta lutaka u Mostaru i Odluke Direktora Pozorišta lutaka u Mostaru o raspisivanju konkursa za prijem Glumca – pripravnika broj 01-3036-05-01/23, od 17.01.2023. godine Komisija Pozorišta lutaka u Mostaru za provođenje procedure prijema pripravnika, raspisuje Javni konkurs za prijem Glumca – pripravnika.

 1. Glumac – pripravnik – 2 izvršioca (muškarac i žena)

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i „Dnevni list“, službenoj stranici i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje HNK i web stranici Pozoriša lutaka u Mostaru.

Mjesto rada: Pozorište lutaka u Mostaru.

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za rad na radnom mjestu Glumac – lutkar III i stjecanja potrebnog radnog iskustva za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Ugovor s pripravnikom bit će zaključen na 12 mjeseci.

USLOVI

Posebni uslovi za zaključenje ugovora s pripravnikom, uz opće uslove, su da je osoba:

 • bez radnog iskustva u struci
 • prijavljena na evidencije Službe za zapošljavanje.

KRITERIJI

 • Intervju – za kandidate prijavljene na poziv, čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uslove.
  Informacija o mjestu i vremenu održavanja intervjua bit će naknadno objavljena na web -stranici Pozorišta lutaka u Mostaru (www.plm.ba)
  Ako kandidat ne pristupi intervjuiranju, smatrat će se da je odustao.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV
Krajnji rok za prijavu kandidata na Javni poziv je 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Kandidati su dužni, uz prijavni obrazac koji mogu preuzeti sa službene stranice Pozorišta lutaka u Mostaru, www.plm.ba, dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija),
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa
  (original ili ovjerena kopija),
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika,
 • Dokaz da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje,
 • Ljekarsko uvjerenje (Napomena: samo izabrani kandidat ima obavezu dostavljanja ljekarskog
  uvjerenja, nakon okončanja konkursne procedure).

Smatra se da su podaci iz prijave i biografije izjavljeni pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću i podliježu provjeri kod nadležnih službi.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, neće biti razmatrane.

Izbor kandidata s utvrđene Liste uspješnih kandidata Komisije za prijem pripravnika izvršit će Direktor Pozorišta lutaka u Mostaru.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uslove iz poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži svu potrebnu dokumentaciju i prilog naveden u pozivu.

Prijavu na Javni poziv dostaviti preporučenom poštom na adresu: Pozorište lutaka u Mostaru, Braće Ćišića broj 15, 88000 Mostar, s naznakom: „Prijem Glumca – pripravnika“.

Telefon kontakt osobe za davanje dodatnih obavještenja: 036/552-625, ili preko e-mail adrese info@plm.ba.

Dopada Vam se? Onda podijelite sa svojim prijateljima!

0 comments on “Javni konkurs za prijem Glumca – pripravnika

Comments are closed.